Model downloaden...

Handige functies in het 3D model:

Browsers:
Onze aanbeveling: Chrome, Firefox, Safari.

Tuin 21

We vinden het belangrijk om je te helpen bij de keuze voor een woning. Daarom hebben we een 3D model gebouwd. Het model is samengesteld op basis van actuele gegevens, je kunt er vrijwel alles in meten en het geeft ook de actuele prijs en beschikbaarheid van de woningen weer.

Houd er rekening mee dat de gegevens die voor dit model zijn gebruikt beperkt zijn, om ervoor te zorgen dat het model soepel op internet werkt. Je kunt daarom aan het 3D model en de daarin weergegeven gegevens en maten die eruit te halen zijn,  geen rechten ontlenen.

Voor de juiste informatie verwijzen we naar uw aannemingsovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen, zoals opgenomen in het waarmerkingsformulier. Bij eventuele strijdigheid tussen het 3D model en de aannemingsovereenkomst (inclusief bijlagen) prevaleert de aannemingsovereenkomst.

Klik op woningen om de indeling van het gebouw te bekijken.