Model downloaden...

Handige functies in het 3D model:

Browsers:
Onze aanbeveling: Chrome, Firefox, Safari.

De Blauwe Kreken

We vinden het belangrijk om je te helpen bij de keuze voor een woning. Daarom hebben we een 3D model gebouwd. Het model is samengesteld op basis van actuele gegevens, je kunt er vrijwel alles in bekijken en het geeft ook de actuele prijs en beschikbaarheid van de woningen weer.

Houd er rekening mee dat de gegevens die voor dit model zijn gebruikt beperkt zijn, om ervoor te zorgen dat het model soepel op internet werkt. Je kunt daarom aan het 3D model en de daarin weergegeven gegevens,  geen rechten ontlenen.

Voor de juiste informatie verwijzen we naar uw  koop- en aannemingsovereenkomst en de daarbij behorende bijlagen, zoals opgenomen in het waarmerkingsformulier. Bij eventuele strijdigheid tussen het 3D model en de koop- en aannemingsovereenkomst (inclusief bijlagen) prevaleert de koop- en aannemingsovereenkomst.

Klik op woningen om de indeling van het gebouw te bekijken.